Koolitus “KUIDAS SUHELDA KUULJATEGA”

8. jaan. 2012

See toimub 21. jaanuaril Võru linnas puuete inimeste kojas 0-korrusel kell 12.00.

Kuuljatel tekib sageli tõrge kurtidega suhtlemisel seetõttu, et neil on hirm kurtuse ees. Nad ei tea, kes kurdid tegelikult on ja kuidas nendega käituda ja suhelda. Kurtidele aga tundub, et kuuljad on uhked ja üleolevad. Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi kurtidele, kuidas kuuljatega suhelda ning samuti anda osavõtjatele informatsiooni kuuljate eripärase käitumise ja kultuuri kohta.
Koolituse sisu on kuuljate nägemus kurtusest, kurtide ja kuuljate kultuuride ning käitumismallide eripära, vahetu suhtlemine kuuljatega ning suhtlemine kuuljatega ilma viipekeeletõlgita ja viipekeeletõlgi vahendusel. Maht on 4 akadeemilist tundi; grupi suuruseks on 10 – 15 inimest. Koolitajateks on Regina Paabo, Liivi Hollman ja Ulvi Saks Viipekeeletõlkide OÜst.
Koolituse õppemeetodid:
• Interaktiivne loeng (ülevaade teoreetilistest seisukohtadest)
• Arutelud (kogemuste jagamine)
• Praktilised harjutused

Kohtumiseni!