post alt

1. VKÜ koroona

15. aprill kl 12:00

VKÜ esimene koroonavõistlus viiakse läbi Võrumaa Puuetega Inimeste Kojas Lembitu 2 tänaval 2. korrusel Võrus. (Sissepääs Tartu tn. poolsest uksest).
Sõltuvalt mängijate arvust mängitakse kas turniiri või Shveitsi süsteemis. Kohapeal selgub.

Osavõtumaks liikmetele on 5 eurot ja mitteliikmetele 8 eurot.

Registreerimiseks tuleb kirjutada kuni 7. aprilli e-maili VKÜ esinaisele: magikairi@gmail.com

Edu võistlemisel, soovib VKÜ juhatus!

Asukoht: