post alt

VKÜ aastakoosolek

Koosolek toimub 18. juunil kl 11.00 Võrumaa Puuetega Inimeste kojas teisel korrusel.

Päevakord:
1. VKÜ esinaise tervitus ja päevakorra tutvustamine
2. VKÜ majandusaruande ettekanne ja kinnitamine (Kohale tuleb raamatupidaja, viipekeeletõlk kaasas)
3. VKÜ põhikirja muutmine ja kinnitamine
4. Jooksvad küsimused

Lugupidamisega,
Kairi Mägi