post alt

VKÜ väike koosolek, sünnipäev “22”

Austatud VKÜ liikmed!

Koosolek koos sünnipäevapeoga toimub Võrumaa Puuetega Inimeste kojas 25. novembril kl 12:00.

Programm:

1) VKÜ esinaise tervitus
2) 2024 kalendriplaani tutvustamine ja kinnitamine
3) Muudatuste ettepanekud
4) Liikmete kaebused ja arvamused ( probleem, rahulolu, kriitika ja kiitmine )
5) Väike pidu ja meelelahutus.

Palun kõigil kohale tulla. Mida rohkem, seda parem!

VKÜ juhatus!