post alt

VKÜ üldkoosolek

Koosolek toimub 18. mail kl 12:00-15:00 Võrumaa Puuetega Inimeste kojas teisel korrusel.

Päevakord:
1. VKÜ esinaise tervitus
2. VKÜ majandusaruande ettekanne ja kinnitamine
3. Jooksvad küsimused

Lugupidamisega,
Kairi Mägi